Formulier opgave lid Buurtmarkt / voedselcoöperatie

Een Buurtmarkt heeft als doel om duurzame lokale producten laagdrempelig toegankelijk te maken voor mensen uit de buurt. De Buurtmarkt wordt in eerste instantie voor dit doel opgezet, maar heeft als neveneffect dat nieuwe sociale en economische verbindingen tussen deelnemers onderling ontstaan en een netwerk van lokale producenten en boeren wordt ontwikkeld. De interactie tussen boeren, producenten en inwoners maakt een gesprek over duurzame landbouw en voedselproductie mogelijk, waarbij zowel producenten als consumenten hun wensen en beperkingen kunnen delen en gezamenlijk naar oplossingen kunnen zoeken.

Wat wij (minimaal) verwachten van een lid.

Sowieso hebben alle leden een taak als ‘Marktmeester’ om de bestelde en geleverde boodschappen te verdelen over de leden van de Buurtmarkt. Ongeveer één keer per zes weken heb je als lid ‘dienst’. Soms zijn leden fysiek niet in staat om boodschappen te tillen. Zij kunnen dan de taak van gastheer of gastvrouw vervullen en voor koffie of thee zorgen bij de Buurtmarktontmoetingen of misschien een leuke activiteit voor de Buurtmarkt organiseren. De basisgedachte is dat ieder een bijdrage kan leveren. Op een later tijdstip gaan wij met je in gesprek over welke “taken” er binnen een Buurtwinkel/Voedselcoöperatie nog meer “ingevuld” kunnen worden.

Vul het formulier hieronder in als je lid wilt worden van Buurtwinkel/Voedselcoöperatie Menaam.